„Аквафиш Пазарджик“ използва зелена енергия в предприятието си в Мирянци

Част от необходимата електроенергия в предприятието за преработка на продукти от аквакултури в село Мирянци, собственост на „Аквафиш Пазарджик“ ООД идва от възобновяеми източници. „Тази зелена енергия, която ползваме е благодарение на проект, успешно реализиран и финансиран със средства от Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020 г.)“,  съобщи пред „Експрессо“ управителят на  „Аквафиш Пазарджик“ ООД – Стоян Иванов. „Това беше постигнато чрез инвестиция във фотоволтаична централа на покрива“, посочи той.

Проектът е за модернизация на сграда за преработка на аквакултури и предприятие за преработка на продукти от аквакултури  и е на обща стойност 320 225 лв. Получената безвъзмездна финансова помощ по него е 160 112,50 лв., останалата част е собствено финансиране. Проектът е реализиран по мярка 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ от стратегията на Местна инициативна рибарска група „Пазарджик“.

Компанията е една от водещите у нас в областта  на отглеждането и преработката африкански сом. В стопанството се отглеждат още и есетрови видове риба в специализирана ферма, която се намира в района на екологична мрежа „Натура 2000“, в непосредствена близост до река Марица.

„Нашата фирма разчита изключително на Програмата за морско дело и рибарство. Инвестициите в ново оборудване в рибния бранш са много ресурсни, а Програмата е тази, която ни дава възможност да закупим и  да работим с модерно оборудване. Във фермата са създадени условия за отглеждането на есетрови риби в максимална близост до дивата природа. Наличието на прясна вода, както и съвременните условия на развити технологии ни дават уникалната възможност да отглеждаме този ценен вид риба. Произвеждаме хайвер в нашето собствено рибно стопанство, в защитена и контролирана среда, за да запазим равновесието на видовете в природата“, обясни Стоян Иванов.

„С изпълнението на проекта успяхме да закупим и бус, с хладилно оборудване, което ни дава възможност да транспортираме нашата готова продукция до крайните ни клиенти. Доставихме и два електрокара, с товароподемност до 1.6 тона, които са ни необходими за товаро – разтоварна дейност на площадката за отглеждане на риба“, допълни управителят на дружеството.

„Аквафиш Пазарджик“ продава филета и рибни субпродукти на българския пазар, а черният хайвер е основно за износ. Дружеството планира да кандидатства и по новата Програма за морско дело и рибарство, която ще се прилага до 2027 година. „Имаме много идеи за сериозно разширяване на продуктовата ни листа, което е немислимо без инвестиции в нови сгради и оборудване“, категоричен бе Стоян Иванов.

 

РЕКЛАМАspot_img