Армия с липса на 6 000 бойци търси по обява 200

Българската армия, на която липсват поне 6 хиляди войници, обяви конкурс за 200 места за професионални войници. Поредният опит на ръководството на въоръжените сили да запълнят голямата кадрова дупка, отворила се през последните години, този път е за Военноморските сили (ВМС), Военновъздушните сили (ВВС), Съвместното командване на силите (СКС).

„Актуалните конкурси за вакантни войнишки длъжности дават нови възможности на желаещите да упражняват професията „военнослужещ“. През март чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) може да се подават заявления и документи за участие в конкурсите“, пише на официалния си сайт Министерство на отбраната.

Във ВМС са обявени 95 вакантни длъжности за матроси (войници) във военните формирования във Варна, Бургас, Каменар, Приселци и др. Те са за водолази, разузнавачи, боцман, мотористи, механици, шофьори, техници, пожарникари и др.

Във ВВС са обявени 88 вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба във военните формирования в Граф Игнатиево, Божурище, Безмер, Черноморец и др. Сред вакантните длъжности са авиомеханик, електромеханик, специалист по кибер защита, радиомеханик, шофьори, оператори и др.  Конкурсите за ВВС ще се проведат от 5 до 30 юни. Срокът за подаване на заявления и необходимите документи е 7 април.

В СКС са обявени 14 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на командването. Кандидатите подават заявления и документи до 24 март. Конкурсът ще се проведе от 24 до 28 април във военно формирование 28 860 – Горна Малина.

Кандидатите за вакантните войнишки длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Сред изискванията към тях са да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и др. Съгласно закона, те не трябва да са по-възрастни от 40 години. За всички обявени позиции се изисква минимум завършено средно образование.

Конкурсите са на три етапа – изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване. При равен бал по-напред се класира кандидат, изпълняващ длъжност в доброволния резерв.

Министерство на отбраната се опитва и да рекламира военната служба, като обяснява, че тя „дава възможност за развитие на способности, които могат да се придобият единствено в армията“. Като екстри е посочено, че ррофесията военнослужещ предлага основно и допълнително месечно възнаграждение; основен и допълнителен платен годишен отпуск; специално обучение (включително парашутна, водолазна, алпийска подготовка); стрелба с различни видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и/или последващо обучение във висши военни училища; възможност за кариерно развитие; възможност за ведомствено жилище или квартирни пари; ползване на почивни бази на Министерството на отбраната; използване на оборудвани спортни бази и др.

През последните години армията изживява истинска кадрова криза, като официално свободните места са около 5500, но неофициално се говори за над 6000, че и повече. При всички положения поне 1/5 от армията е цифри, зад които липсват хора. Най-тежко е положението в Сухопътните войски.

Военното министерство пробва с инициативи като „Бъди войник“ и с промени в закона, с които да се въведе т.нар. доброволна служба да позакърпи нещата, но на практика не се получи някакъв положителен резултат.

Още по темата

Избор на редактора