ББР ще кредитира безлимитно оръжейни предприятия

Българската банка за развитие (ББР) ще обслужва предприятия от отбранителната индустрия, включително отбрана и военнопромишлен комплекс. Това е заложено в новата стратегия за развитието ѝ (2024-2026), посочи във вторник министърът на иновациите Росен Карадимов по време на работна среща с компаниите, производители от военнопромишления комплекс. Той говори с директори на „Терем – холдинг” ЕАД, “Арсенал” АД, “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, “Оптикс” АД, “Самел-90” АД, “Аркус” АД и други.

На срещата бяха представени възможностите за развитие, подкрепа и финансиране на производители в сектора по линия на ББР, по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), както и за финансиране на иновации в отбранителната индустрия.

В дискусията участваха заместник-министрите на иновациите и растежа Веселина Минчева и проф. Георги Ангелов, заместник-председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и представители от двете институции.

“Банката може да осигури адекватно обслужване на предприятия от отбранителната индустрия, които в последните години имат затруднен достъп до банкови услуги“, посочи Иванова. Новоприетата стратегия на банката и подготвените промени в Устава ѝ позволяват на ББР да предлага банково обслужване и финансиране на държавни и частни предприятия от военнопромишления комплекс без ограничение на неговия размер.

ББР е специализирана в обслужването на външнотърговски сделки на фирми от военнопромишления комплекс повече от 15 години и осигуряване на разплащанията по тях. Като 100% държавна финансова институция, тя е международно признат и приемлив партньор при издаването на акредитиви, гаранции и контрагаранции.

Зам.-министър Ангелов посочи възможностите, които Фондът за иновации на НАТО и Ускорителят в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA) предоставят за компаниите от сектор отбрана.

Фондът на НАТО осигурява инвестиции в участващите държави, като размерът на финансирането е около 1 милиард евро за всички страни за период от 15 години.

“Целта е да се предоставя подкрепа във високотехнологични стартиращи и развиващи се компании, които имат потенциал за приложения в сигурността и отбраната”, каза Ангелов. Той допълни, че DIANA ще се съсредоточи върху високите технологии, които НАТО определя като приоритети: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и Космос.

Четете още

Избор на редактора