БВП расте с 1,7% през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.7% спрямо третото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо второто тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки. Това съощиха от Националния статистически институт.

Брутната добавена стойност нараства пък с 0.6%.  Крайното потребление регистрира ръст от 6.1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 9.4% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява със 7.8%, а вносът на стоки и услуги намалява със 7.5%.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 47 732,8 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2023 г. е 41 640,4 млн. лева.

Четете още

Избор на редактора