Бивш болничен шеф олекна с 26 бона заради скандални наеми

Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд – Пазарджик, с което е потвърден конфликтът на интереси по отношение на д-р Жеко Чешмеджиев, бивш управител на Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград (МБАЛ – Велинград).

Върховните съдии посочват, че първоинстанционният съд „правилно е приел, че е доказано наличието на икономическа зависимост и че тя е породила основателни съмнения в безпристрастността и обективността на лицето, което заема висша публична длъжност“.

Според КПКОНПИ, по този начин е реализиран конфликт на интереси – чрез икономическа свързаност. От комисията допълват, че управителят на болницата е отдал под наем кабинети и оборудване на друго здравно заведение, в което той самият има лекарска практика по договор, със съответните доходи от тази практика.

Общата сума, наложена на д-р Жеко Чешмеджиев като глоби и отнемания на материална облага, е в размер на 26 833 лв.

През 2019 г. д-р Чешмеджиев, като управител на болницата, е подписал договор, с който МБАЛ – Велинград отдава под наем за срок от 5 години на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД 12 помещения в болнична сграда, ведно със съответното оборудване и техника. Няма решение на Общинския съвет, като едноличен собственик на капитала на болницата, което да оправомощава управителя й д-р Жеко Чешмеджиев да отдава под наем такава болнична собственост.

Четете още

Избор на редактора