БНБ: Парите в обращение са почти 29 млрд. лева

В края на март 2024 г. парите в обращение в България достигнаха обем от 28,894 млрд. лв., което представлява увеличение с 2,458 млрд. лв., или 9,3 на сто спрямо същия месец на 2023 г. Това разкриват най-новите данни на Българската народна банка (БНБ), публикувани днес на официалната ѝ страница.

От началото на годината до края на март парите в обращение обаче намаляват с 568,4 млн. лв., или с 1,9 на сто. През първото тримесечие динамиката на парите в обращение следва очерталата се през годините сезонност, като за този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, обясняват експертите на БНБ.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие е 48,51 лв., което представлява увеличение с 0,93 лв. спрямо края на 2023 г. Отнесено към същия момент на миналата година, към края на март стойността ѝ се е повишила с 2,11 лв., или с 4,5 на сто. Това се дължи на продължаващото нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева и същевременното намаляване на броя на банкнотите от 10 и 20 лева.

Спрямо края на миналата година, към края на първото тримесечие броят на банкнотите в обращение с номинална стойност от 5, 50 и 100 лева расте, като най-голямо е увеличението при дела на банкнотите с номинал 100 лева – с 1,09 процентни пункта.

За същия период банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха. В края на март на годишна база броят на банкнотите в обращение се увеличава с 25,8 млн. (4,6 на сто), а стойността им − с 2,423 млрд. лв. (9,4 на сто).

Запазва се тенденцията към висок годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева), според заключенията на БНБ.

За сравнение, в края на 2023 г. евробанкнотите в обращение бяха 29,8 милиарда броя и отговаряха на обща стойност от 1,57 трилиона евро. В сравнение с година по-рано броят на евробанкнотите нарасна с 1,2 на сто, но стойността им намаля с 0,3 на сто, сочат данни, публикувани на страницата на Европейската централна банка.

Четете още

Избор на редактора