БНБ: Печалбата на банките достигна 2 млрд. лева

Печалбата на банковата система към 31 юли е 2 млрд. лв., с 819 млн. лв. (68 %) повече спрямо реализираната за същия период на 2022 г., съобщава Българската народна банка (БНБ).

Общата сума на активите на банковата система към 31 юли е 160,7 млрд. лв. и спрямо 30 юни намалява с 376 млн. лв. (0,2%).

Общите брутни кредити и аванси в края на юли са 107 млрд. лв. и на месечна база намаляват с 1 млрд. лв. (1 на сто). Вземанията от кредитни институции спадат с 1,8 млрд. лв. (10,8%) до 14,5 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл нараства със 727 млн. лв. (0,8%) до 92,4 млрд. лв. Увеличават се кредитите за други финансови предприятия (с 95 млн. лв., 1,2 %), за нефинансови предприятия (със 160 млн. лв., 0,3 %) и за домакинства (с 540 млн. лв., 1,5%). Намаляват кредитите за сектор „Държавно управление“ – с 69 млн. лв. (6,7%).

Общите депозити в банковата система в края на юли са 137,6 млрд. лв., като през месеца е отчетен спад с 854 млн. лв. (0,6 %). Намаляват депозитите на кредитни институции – с 1,9 млрд. лв. (18,9 %), както и на сектор „Държавно управление“ – с 327 млн. лв. (7,8 %). Увеличават се депозитите на други финансови предприятия (със 187 млн. лв., 4,4 %), на нефинансови предприятия (с 567 млн. лв., 1,3 %) и на домакинства (с 605 млн. лв., 0,8 %).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на юли е 18,7 млрд. лв. и на месечна база нараства с 348 млн. лв. (1,9%). Основен принос за растежа има повишената печалба през месеца, съобщава БНБ.

Четете още

Избор на редактора