БНБ пуска златни монети от 2 януари

От 2 януари 2024 г. Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение златни възпоменателни монети на тема „Св. Богородица – Златна ябълка“, съобщава БНБ.

Монетите са с номинали от 10 лева, 20 лева, 50 лева и 100 лева, които са без определен тираж. Цените им при пускане в обращение са: 1438 лева за монетата с номинал 10 лева; 2611 лева за монетата с номинал 20 лева; 3823 лева за монетата с номинал 50 лева и 5057 лева за монетата с номинал 100 лева.

Монетите ще се продават в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ 10.

В периода от 2 до 4 януари 2024 г. включително всеки клиент ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети от всеки вид, след което възпоменателните монети „Св. Богородица – Златна ябълка“ ще се продават без ограничения. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи от определен вид монети между 2-4 януари от касите на БНБ, то в този период няма право да закупи още монети от същия вид като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай.

За закупуване на монети от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретния вид възпоменателна монета.

Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 2 януари новите монети ще бъдат предоставени от БНБ на „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Четете още

Избор на редактора