Борислав Белазелков е кандидатът на ПП-ДБ за КС

На заседание днес парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ гласува Борислав Белазелков да бъде номинацията на коалицията за съдия в Конституционния съд на Република България, съобщиха от пресцентъра на ПП-ДБ.

„Кандидатурата на съдия Белазелков е пример за промяната. Промяната, към която всички ние се стремим. И за да я постигнем, е важно кандидатурите за ключови постове да се откъсват от политическия контрол“, каза Кирил Петков, съпредседател на „Продължаваме Промяната“.

“За този пост е важно какви позиции е изказвал кандидатът по важни обществени въпроси, какви убеждения е защитавал в кариерата си. А приказките нямат никакво значение”, коментира Борислав Белазелков.

Борислав Белазелков е уважаван специалист по търговско право, с богат опит и в гражданско-процесуално право, преподавател, бивш член на Върховния касационен съд, откъдето е пенсиониран с почести през май 2021 г.

Утре е крайният срок, в който Народното събрание следва да излъчи своите кандидати за членове на Конституционния съд,  решиха депутатите на 12 декември миналата година с приетата редакционна поправка в проекта на решение за определяне на процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание.

Според приетите правила за избор Комисията по конституционни въпроси провежда изслушване на допуснатите кандидати на открито заседание, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. В това изслушване народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации, както и средствата за масово осведомяване. След изслушването Комисията по конституционни въпроси представя на Народното събрание доклад.

При разискванията в пленарна зала кандидатурата на всеки от кандидатите се представя от народен представител. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване, като се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избрани са двамата кандидати, получили най-много гласове. Ако никой от кандидатите за съответните длъжности не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избори, се посочва в процедурни правила.

Четете още

Избор на редактора