“Брикел“ стартира план за енергийна трансформация

“Брикел” стартира план за енергийна трансформация, който включва няколко основни етапа, съобщиха от дружеството.

Технически рестарт

Задължителното обследване преди голяма крачка, свързана с енергийната трансформация на Брикел изискваше обновяване на ключовите мощности на централата. След този предстартов период, разделен на 3 етапа първата електроцентрала, построена в маришкия басейн, получава шанс за своята нова история.

1-и етап – обследване, предпроектна и проектна фаза – приключен април 2022 година

2-и етап – През 2022 година започнахме най – мащабния капиталов ремонт на горивната инсталация, което подобрява качествено работата на централата

– През март 2023 приключи капиталовият ремонт на парогенератор 1, като бяха подменени над 90% от всички компоненти на горивната инсталация. Монтирана е нова топлоизолация и защита от висока температура на пещна камера, таван и газоходи.

– В ход е реконструкцията на парогенератор 2 и 5, като тази на 2-и парогенератор вече е на своя финал. Подменени са :

-хладен конус на пещна камера

-таванен паропрегревател над конвективна шахта

-нов въздухоподгревател

-основен ремонт на електрофилтър и изходящи газоходи към димни вентилатори

3-и етап е посветен на реконструкцията на последните 2 парогенератора, които са в резерв и могат да заменят вече обновените при необходимост. Плановете са рехабилитацията на парогенератор № 4 да завърши до края на м.октомври 2023 година, а на парогенератор №3 до края на календарната година.

Това са ремонти, които рестартират производствените мощности на предприятието. Инвестицията от малко над 30 милиона евро е осъществена при пълно самофинансиране, без нито едно евро подпомагане от държавен или европейски бюджет.

Успоредно с това започна и изграждането на втора инсталация за очистване на димните газове за постигане на необходимото качество на въздуха, съгласно европейското законодателство.

На този етап разпалването е на мазут, като планираме в бъдеще мазутът да бъде заменен с природен газ.

Етап 2 и 3 ще дадат възможност за безпроблемната работа на централата по време на активния сезон. Екшън планът на Брикел ще завърши в рамките на декември 2023/ януари 2024 година, когато ще бъде факт обновяването и на последния парогенератор. Пълната промяна ще ни даде потенциал за нова история – тази, която ще е свързана с реализиране на целите ни за чистото и устойчиво производство.

Заредени с енергия 

“Брикел“ заема важно място в енергийната система на страната не само с производството на електрическа енергия. Тук от лигнитните въглища на „Мини Марица-Изток“ се произвежда обогатено енергийно гориво, което е ценна и незаменима суровина за още много топлоцентрали в страната. Друг производител на подобен продукт в България няма. Също така дружеството осигурява най-евтиното отопление на над 70% от домакинствата на територията на град Гълъбово. Училищата, детските градини, социални домове и обществени сгради в Гълъбово използват напълно безплатно отопление.

Успешно интегрирахме единствени в комплекса Марица Изток биомасата в горивния си микс. Излишно е да казваме, че заменяйки макар и частично биомасата, която е с нулев въглероден отпечатък, вече сме направили стъпка в посока по-зелено и чисто производство. Това е начало на нашата програма и своевременно ще информираме обществото за всеки следващ етап.

Днес можем уверено да заявим, че с приключването на трите подготвителни етапа ще бъдем заредени с енергия да започнем истинската голяма трансформация още в началото на 2024 година.

Трансформацията е процес, които изисква много енергия, но огромният собствен капитал, който вложихме, вече ни поставя на пътя, който Европа е очертала на модернатата, чиста и устойчива българска енергетика.

Сигурни сме, че всеки мегават, произведен в България е действие, на страната на обществото.

Българските граждани имат право на енергия – чиста, устойчива, но и произведена в България.

Христо Ковачки, sustainability transformation lead за програмата:

Трансфомацията на българската енергетика – въпрос на време и увереност

Мениджърският екип на “Брикел”, начело с изпълнителния директор, носят тежестта на решенията по отношение на съдбата на предприятието пред акционерите си, борда на директорите, работещите там и обществото като цяло. Назад във времето те създадоха работна група, която имаше за задача да изследва и намери оптималното решение за зелената трансформация. Личното ми убеждение и преди 10 години и сега е, че устойчиво бъдеще се гради на стабилни основи и с мисъл за диверсификация на горивния микс.

Днес те правят тази толкова важна крачка, защото мащабният капиталов ремонт не е нищо друго освен увереност, че ще стъпват на едни много стабилни основи, за да изградят устойчиво своето бъдеще.

Смятам, че тази стъпка е закъсняла, но също така, че тя е плод на достигната зрялост за вземане на такова решение. Давам си сметка, че без стратегическата рамка на държавата, която да очертава ясен план за трансформация на енергетиката като цяло, процесът е два пъти по – сложен.

От позицията ми на физик, доктор на науките и човек, който познава техническите възможности и перспективи – решенията са повече от начертани. Те обаче са свързани с огромни инвестиции, които изглеждат повече от рискови в несигурна среда. Считам, че ресорните институции могат да фасилитират процеса на трансформация, което ще внесе повече предвидимост.

България има експерти, експертиза и акумулиран европейски опит да случи прехода. Въпрос на време и увереност.

Четете още

Избор на редактора