17.1 C
София
петък, 30 септември, 2022

България с най-ниски цени в ЕС през 2021 г.

Нивата на цените на стоките и услугите у нас през 2021 г. са значително под средното ниво на тези в останалите страни- членки на ЕС, отчита Евростат.

Нивата на цените на стоките и услугите у нас през 2021 г. са значително под средното ниво на тези в останалите страни- членки на ЕС, отчита Евростат. България и Румъния са отчели ценови равнища от 56% при средни ценови нива за съюза от 100 пункта.

Ценовите нива се определят от индекса на равнищата на цени (ИРЦ), който осигурява сравнение на паричната стойност на стоките и услугите в различните страните спрямо средните за ЕС и се изчислява спрямо покупателната способност, уточняват от Евростат.

Най-високи ценови нива през 2021 г. регистрират Дания и Ирландия от по 140% за всяка спрямо средното ниво за ЕС. След тях се нареждат Люксембург (132%), Швеция (128%) и Финландия (126%).

На другия край на скалата с най-ниските нива на цените са Полша (60%), както и Румъния и България (56%).

През отминалото 12-месечие най-големи разлики в цените сред страните от ЕС се регистрират в секторите “хотелиерство и ресторантьорство” и “алкохолни и тютюневи изделия”. Сравнителната разлика при тях между страните с най-ниски ценови нива и тези с най-високи е почти 3,4 пъти.

spot_img

Още по темата

spot_img

Последни новини