ВАС върна делото за общинските избори в Сандански

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд-Благоевград за избора на общински съветници в община Сандански и върна с указания делото за ново разглеждане от друг съдебен състав, съобщиха от пресцентъра на съда.

Делото е образувано по две касационни жалби, с които се оспорват истинността на протоколите на Общинска избирателна комисия (ОИК)-Сандански.

Административен съд-Благоевград е приложил неправилно закона, тъй като въпреки че е установил факти, различни от посочените в протоколите, той е приел, че тези протоколи не са неистински, се посочва в мотивите на ВАС. Като се допълва, че делото е останало неизяснено от фактическа страна.

Върховните магистрати отбелязват още, че първоинстанционният съд е допуснал съществено процесуално нарушение като не е конституирал правилно страните по спора. Като заинтересовани страни са конституирани единствено обявените за избрани общински съветници, но не и партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, които имат право на участие при разпределяне на мандатите.

БТА припомня, че решението на ОИК-Сандански за избор на общински съветници беше оспорено с две жалби с доводи за неправилно отчитане на действителния резултат от изборния ден.

По искане на оспорващите, административният съд назначи съдебно-математическа експертиза, която да даде становище отразяват ли се и как констатациите от проверката на изборните книжа.

Според съда в Благоевград, отсъстват основания за обявяване на избора за недействителен или за отмяна на решението на ОИК-Сандански поради допусната техническа грешка – грешка в пресмятането или неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания.

Четете още

Избор на редактора