ВАС върна делото за разрешителното на ТЕЦ „Марица-изток 2“

Върховният административен съд отмени решение № 358 от 28.08.2020 г. по административно дело № 225 от 2019 г. на Административен съд – Стара Загора и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

С него първоинстанционният съд е отхвърлил жалбата на сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ срещу решение от 21.12.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда за актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на Върховния административен съд.

Делото пред ВАС е образувано под номер 239 през 2021 г. по жалби на сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ и на „Грийн Танк“, гражданско сдружение с нестопанска цел“ – Гърция, както и на едно гръцко физическо лице.

Върховните магистрати обаче приемат, че „Грийн Танк“ и гръцкото физическо лице нямат качеството на заинтересовани лица. Те не са подали жалби срещу решението за актуализиране на комплексното разрешително, т.е. не са жалбоподатели в първоинстанционното производство и Административен съд – Стара Загора неправилно ги е конституирал по делото като заинтересовани страни. Поради това касационният състав обезсилва и прекратява решението на първоинстанционния съд в тази му част.

Четете още

Избор на редактора