Венецианската комисия одобри мерките за разследване на главния прокурор

Венецианската комисия даде положителна оценка и зелена светлина за пакета от законодателни промени, с които се предвижда да бъде въведен механизъм за разследване на главния прокурор, промяна в начина на избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) и други поправки, свързани със съдебната реформа.

Становищата на Венецианската комисия (Европейска комисия за демокрация чрез право, която е консултативен орган към Съвета на Европа) не са задължителни за изпълнение, но са препоръчителни, а предложенията за промени бяха изпратени на Венецианската комисия от бившия правосъден министър Надежда Йорданова в края на мандата на редовното правителство.

Част от промените са в изпълнение на поетите ангажименти от България по националния План за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат приети до края на годината и от които зависят плащания за България.

Становището на комисията е положително и законопроектите се оценяват положително, но според експертите е необходим по-цялостен подход, който да включва не само механизъм за разследване на главния прокурор, но и други елементи.

Ето и някои препоръки на комисията:

  • Изискванията за избираемост на ad hoc прокурор трябва да бъдат регламентирани по-подробно.
  • Кандидатите за длъжността ad hoc прокурор следва да дадат съгласие за включването им в списъка на желаещите да заемат тази длъжност и съгласие да бъдат назначени за такива.
  • Законопроектът трябва да уреди случаите, при които ad hoc прокурор е временно и трайно отстранен от длъжност и процесуалните последици от това.
  • Обхватът на съдебния контрол върху процесуалните действия на ad hoc прокурора трябва да бъде регламентиран още по-подробно.
  • Законопроектът трябва да определи обхвата на общия йерархичен прокурорски контрол над ad hoc прокурора и да уреди необходимите изключения и процедурни гаранции.
  • Да се въведе механизъм за пресяване на явно неоснователни жалби срещу главния прокурор.

Четете още

Избор на редактора