Ветото на Радев за спорен закон мина в парламента

Депутатите приеха ветото на президента върху Закона за насърчаване на инвестициите, като против гласуваха ГЕРБ-СДС и ДПС.

Според Румен Радев промените застрашават опазването на околната среда и са в ущърб на обществения интерес.

За ново обсъждане бяха върнати разпоредбите, които съкращават времето на компетентните органи да се произнесат по въздействията на даден проект върху околната среда и въвеждат принцип на мълчаливо съгласие за неговото изпълнение. Оспорени са и ограничаването на възможностите за съдебен контрол, както и удължаването на валидността на определени решения, чийто срок изтича или вече е изтекъл.

Държавният глава оспорва и създаването на предпоставки за придобиване на имущество, собственост на публични предприятия, което води до риск от ощетяване на обществения интерес.

Промените, внесени от ГЕРБ и ДПС между първото и второто четене на измененията в закона, предвиждаха приоритетни инвестиционни проекти да се оценяват в двойно по-кратки срокове.

Промените увеличаваха и от 5 на 10 години срокът, в който решенията по ОВОС, респективно решението да не се извършва ОВОС, губят правно действие, поради това, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Едновременно с това по друг параграф от същото предложение за изменения на Закона за насърчаване на инвестициите, правното действие на решенията по тези текстове, приети до влизане в сила на закона, се удължава с до 10 години от датата на издаването им.

Четете още

Избор на редактора