Внезапно почина бившият социален министър Иван Нейков

На 68-годишна възраст внезапно почина Иван Нейков – адвокат и специалист по трудово право. Това съобщи съпругата му Светлана Нейкова.

Иван Нейков е роден на 17 април 1955 г. в Хасково. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира трудово и осигурително право. От 1981 г. до 1990 г. работи като инспектор в Инспекция по охрана на труда. Между 1985 г. и 1993 г. е участвал в различни работни групи по Кодекса на труда и подзаконовите актове за приложението му, по нормативната уредба относно колективното договаряне и колективните трудови спорове.

От 1990 г. до 1992 г. е ръководител на правния отдел на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), след което е избран за заместник-председател на КНСБ. Заема поста в продължение на пет години, като между 1993 г. и 1997 г. участва в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) като ръководител на делегацията на КНСБ.

На 12 февруари 1997 г. е назначен за служебен министър на труда и социалните грижи в служебното правителство на Стефан Софиянски. От 21 май 1997 г. до 24 юли 2001 г.  е министър на труда и социалната политика в редовното правителството на Иван Костов. Иван Нейков е един от създателите на реформата в пенсионната система и общественото осигуряване след тежката финансова криза в България през 1997 г. Като министър е бил ръководител на делегацията на България от 83-ата до 87-ата сесия на Международната организация на труда в Женева, Швейцария.

На местните избори на 26 октомври 2003 г. Иван Нейков е избран за общински съветник от групата на СДС в Столичния общински съвет (СОС). До 2011 г. той е общински съветник в Съвета, където е бил председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет от 2003 г. до 2011 г. и заместник-председател на Постоянната комисия по етика от 2007 г. до 2011 г.

През годините Иван Нейков е бил председател на Съвета за следприватизационен контрол на социалните клаузи на приватизационните договори, председател на българския Съвет за Европейската социална харта и член на Управителния съвет на „Петрол“ АД, на Надзорния съвет на пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ и на приватизационния фонд „Труд и капитал“. През 2001 г. е избран за член на Обществения съвет на Българското национално радио (БНР), а след това е член и на Националния статистически съвет. През 2002 г. е избран за член на Управителния съвет на Асоциацията за развитие на информационните технологии.

От август 2001 г. Иван Нейков е адвокат в Софийска адвокатска колегия. През 2002 г. той е преподавател по трудово право и социално осигуряване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет.  През септември 2001 г. Иван Нейков създава Балканския институт по труда и социалната политика. Председател е на Управителния съвет на института. Институтът разработва проекти в различни области на трудовото право и социалната политика.

Автор е на множество публикации, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудовото право, колективните преговори, трудовите спорове, безопасните и здравословни условия на труд, социалното осигуряване, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др. Участвал е в проекти и изследвания на Европейската комисия, на Програмата на ООН за развитие, Световната банка и други, както и в разработването на учебни материали и провеждане на обучения в социални и учебни заведения, свързани с трудовите правоотношения, социалното осигуряване и др.

Четете още

Избор на редактора