Военната академия в София с нов началник

Министерският съвет в оставка прие Решение за предложение до президента Румен Радев за издаване на указ, с който да освободи генерал-майор Стайко Прокопиев от длъжността „Директор на Щаба на отбраната“ и да го назначи на длъжността „Началник на ВА „Г. С. Раковски“, считано от 24 април тази година, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Кабинетът прие също така Решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да освободи генерал-майор Тодор Дочев от длъжността „Началник на ВА „Г. С. Раковски“ и от военна служба, считано от 24 април, поради навършване на пределната възраст за военна служба.

С друго решение Министерският съвет в оставка назначи Вилизар Георгиев за член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет, който регулира и контролира създаването и дейността на стоковите борси и клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите, извършващи дейност на стокова борса по ред и начин, определени в Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Комисията се състои от председател и двама членове, които се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията и имат мандат пет години, уточнява БТА.

Четете още

Избор на редактора