Всеки втори младеж все едно, че няма средно образование

Неграмотността ни завладява безапелационно – близо половината (47.9% или 315 149) от младежите у нас на възраст между 15 и 24 г. нямат базови умения, които са им необходими за средно образование. Това показват данни на международното оценяване PISA и TIMSS. В същото време 44.5 или 292 287  от същата възрастова група нямат и все по-необходимите в днешния свят дигитални умения.

В същото време почти 3/4 от младите хора на възраст между 15 и 24 години в 92 държави не успяват да придобият уменията, необходими за работа – това сочат данни от нов доклад, публикуван от Комисията по образование и УНИЦЕФ и подкрепен от глобалната инициатива „Дженерейшън Ънлимитед“.

Данните подчертават ниски нива на умения сред децата и младежите във всички възрастови групи. Вероятността да притежават уменията, необходими за пълноценното им развитие и по отношение на бъдещите възможности за заетост, достоен труд и предприемачество, е най-малка при младите хора в страните с ниски доходи.

Под „дигитални умения“ се разбира умението да разбират и използват технологиите и се измерва чрез дял на млади хора, които могат да изпълняват основни дейности на компютър, например: копиране или преместване на файл или папка, функции за копиране и поставяне за дублиране или преместване на информация в документ, изпращане на имейли с прикачени файлове и трансфер на файлове между устройства.

По данни на Евростат от 2021 г. 14% от младежите в България са извън системите на заетост, образование или обучение. А 120 000 деца в училищна възраст са в риск от отпадане от образователната система, показва проучване на МОН от 2021 г.

Четете още

Избор на редактора