В 201 села у нас няма кого да напсуваш

Към 31 декември 2023 г. в 201 населени места в България няма кого да напсуваш, съобщи БТА по данни на Националният статистически институт (НСИ).

Най-голям брой селища бе нито един жител се намират в областите Велико Търново (67), Габрово (67), Кюстендил (10) и Кърджали (9).

В 1453 села, или в 27,6 на сто от населените места, живеят от 1 до 49 души включително.

Над 100 000 души има в шест града в страната, в които живее 35,2 на сто от населението.

Справка в НСИ сочи, че към 31 декември 2022 г. населените места без нито един жител са били 205, като най-много те са били в областите Велико Търново (69) и Габрово (68), следвани от Кърджали (9), Смолян (9) и Кюстендил (9). В 1249 села, или в 23,8 на сто от населените места през 2022 г. са живеели от 1 до 49 души включително. С население над 100 000 души са били също шест града в страната, в които са живеели 35 на сто от хората у нас.

Както и през 2022 г., миналата година най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 7 общини в страната са с население над 100 000 души – Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. Относителният дял на населението в тези 8 общини представлява 40,8 на сто от цялото население в страната.

И през 2023 г. населението на Столична община е неравномерно разпределено в отделните ѝ райони, сочи справка в НСИ. В два от тях – „Люлин“ и „Младост“, живеят 15,7 на сто от жителите на Столична община, като всеки един от посочените райони наброява над 100 000 души. Най-малкият район в Столична община продължава да е „Банкя“ с население 11 531 души, или 0,9 на сто от населението на общината.

Четете още

Избор на редактора