Данъчните декларации вече достъпни в сайта на НАП

Предварително попълнените данъчни декларации на физическите лица вече са достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите (НАП). Хората, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи.

Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ в е-портала на приходната агенция. От тази година във формуляра ще бъдат въведени и данни за изплатени необлагаеми доходи и/или доходи, облагаеми с окончателен данък.

Тази година данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2023 г., приключва на 30 април.

Четете още

Избор на редактора