Да спрем да мрънкаме колко лоши са холандците

Решението на кабинета на Нидерландия да „раздели“ България от Румъния и Хърватия, т.е. да изолира България от европейското пространство на свободно движение, е най-сериозният дългосрочен, стратегически риск за обществото ни.

Остават 3-4 денонощия до окончателното решение на ниво ЕС.

През това време е изключително важно да не допускаме две ужасни грешки:

  1. Да мрънкаме колко са лоши холандците;
  2. Да се обвиняваме взаимно в българската вътрешна политика.

Защо са груби, фатални грешки? Не защото холандците са прави – не са. И не защото у нас виновни няма – има, и то много. До степен, че всеки носи определена вина, някои – много повече. А защото това са послания за вътрешна консумация, вътрешна политика, които не помагат нищо за по-добър резултат на 8-9 декември или за бързо преодоляване на изолацията.

Изобщо, голяма част от причините да се докараме дотук е системната злоупотреба с европейски теми за вътрешна консумация, вместо реална дипломация и активна политика.

Този грешен подход не може да бъде преодолян за три дена. Но е добър момент да започнем.

От Фейсбук профила на автора. Заглавието е на редакцията.

Четете още

Избор на редактора