До 29 февруари е срокът за санирането

До 29 февруари е удължен срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищни сгради по Етап II на Плана за възстановяване и устойчивост. Официалното съобщение е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Документите за кандидатстване за саниране остават същите, като за Етап I на програмата. Новите срокове предвиждат Сдруженията на собствениците да подадат необходимите документи в общините до 10 февруари.
Към основния пакет документи трябва да се приложи допълнително решение, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.
Удължаването на срока дава възможност на гражданите, останали в резервния списък по Етап I, да кандидатстват във втория етап на процедурата.
Размерът на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост за Етап II е над 282 млн. лв., а очакванията са с тях да бъдат санирани около 250 блока.

Четете още

Избор на редактора