Държавата набра още 200 млн. лв. от вътрешния пазар

Министерството на финансите преотвори емисия 3-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 15 април аукцион. Емисията е деноминирана в левове, с падеж 17.04.2027 година и годишна лихва 3%, съобщи ведомството.

Емитирани са книжа за 200 млн. лв., с което обемът в обращение достигна 700 млн. лв. номинална стойност.

Среднопретеглената годишна доходност при преотварянето е 3.44%.

Общият размер на подадените поръчки е бил за 219.6 млн. лв. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е 91 базисни точки, съобщава бТА.

Четете още

Избор на редактора