Еврокомисията издава гаранция на ББР за 125 млн. евро

Българската банка за развитие и Европейската комисия подписаха споразумение за издаване на гаранция на ЕС в размер на 125 млн. евро. Тя е свързана с раздел „Държави членки“ на фонда InvestEU и ще позволи отпускането на ресурс за малкия и средния бизнес в страната, както и за устойчиви инвестиции на компаниите и домакинствата, в размер на над 2,5 млрд. лева чрез кредитиране от търговските банки.

ББР ще спомогне за конкурентоспособността на малките и средните предприятия, като предоставя подкрепа за иновации, цифровизация, зелен преход и растеж и укрепване на фирмите.

Благодарение на гаранцията от ЕС ще бъдат осигурени по-ниски изисквания за обезпечение и по-добри ценови условия на пазара, което ще подобри достъпа на бизнеса до финансиране.

Участието на ББР в програмата InvestEU дава възможност и за създаването на нови продукти за устойчива инфраструктура, които ще подпомагат прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика, управлението на отпадъците и ресурсите, и ще съдействат за намаляване на замърсяването на въздуха и устойчиво управление на водите.

През месец юли 2023 г. ББР бе акредитирана за Прилагащ партньор по InvestEU, след като премина успешно одитния процес, който й позволява да управлява европейски средства и бюджетни гаранции. Заявленията за интерес от страна на банките-партньори се очаква да стартират в началото на 2024 г.

Четете още

Избор на редактора