Европа дава още 33 млн. евро за земeделците

Допълнително европодпомагане заради войната в Украйна ще получат родните земеделски производители. Това бе решено с пълно единодушие от Комисията по земеделие в Народното събрание на извънредно заседание, съобщава Нова.

Законопроектът за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители бе внесен от Пламен Абровски от ИТН.

Промените са свързани с прилагането на специалната мярка за извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в отговор на последиците от войната в Украйна.

Председателят на комисията Пламен Абровски предложи двете гласувания на законопроекта да се проведат наведнъж в пленарна зала. Мотивът му за това е важността на предлаганите промени и спешния характер и нестабилността на настоящата политическа обстановка.

На база на приетите промени ще се изготви наредба за прилагане на извънредната мярка, за да може да се предостави легално и финансовата подкрепа в рамките на заложените близо 33 млн. евро.

В мотивите към приетия законопроект се уточнява, че подпомагането е под формата на еднократна сума, която се изплаща до 15 октомври 2023 г. въз основа на заявления за подпомагане, които трябва да бъдат одобрени до 31 март 2023 година. Максималният размер на помощта не може да надвишава 15 000 евро на земеделски стопанин и 100 000 евро на малки и средни предприятия.

За тази мярка е дадена възможност на държавите-членки да използват наличните средства по своите съществуващи програми за развитие на селските райони в размер до 5 на сто от общия принос на Европейския земеделски фонд за 2021-2022 г., за да подкрепят земеделските производители и МСП особено засегнати от кризата.

Четете още

Избор на редактора