Европа одобри дизайна на българските евромонети

Българската народна банка приключи съгласувателния процес за одобрение на дизайна на българските евромонети. Съвета на Европейския съюз e одобрил предложения от българска страна дизайн на националната страна на българските евромонети. От централната банка посочват, че след постигането на пълна правна конвергенция на БНБ с приетия през януари т.г. нов Закон за БНБ, това е следваща важна стъпка, която институцията изпълнява при подготовката за пълноправно членство на страната ни в еврозоната.

Дизайнът възпроизвежда настоящите Мадарския конник – върху националната страна на монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, образът на Св. Иван Рилски ще е на националната страна на монета от 1 евро, а на Паисий Хилендарски – на монетата от 2 евро, уточнява БТА.

До тук се стига след процедура включваща шест стъпки, обясняват от БНБ. Това са подписване на Меморандум за разбирателство между Република България, държавите членки на еврозоната и Европейската комисия за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди започване на производството (6 декември 2022 г. ). Приемане с Решение № 337/20.07.2023 г. на Управителният съвет на БНБ (УС на БНБ) на „Процедура за изработване на дизайн на българска национална страна на евромонети“ и „Основни мотиви и задължителни реквизити на дизайна на националната страна на българските евромонети и надпис на гурта на монетите от 2 евро“. Одобряване с Решение № 479/02.11.2023 г. на УС на БНБ на дизайна за българска национална страна на евромонетите от всички номинали, както и графичния проект за надпис върху гурта на монетите от 2 евро. Приемане с протокол от заседание на 16.11.2023 г. на Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната на одобрения от УС на БНБ дизайн на българската национална страна на евромонетите. Изпращане с писмо от 18.01.2024 г. на БНБ на дизайна за съгласуване до Европейската комисия и всички държави членки от еврозоната. Одобрение с Решение 5693/24 на Съветът на Европейския съюз (Съвет на ЕС) на предложения от българска страна дизайн на националната страна на разменни евромонети от 1 и 2 евро, както и 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента.

Предстои да се изработят евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството и сертифициране на българския „Монетен двор“ ЕАД. След това ще се пристъпи към редовно производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна след Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България. Считано от датата на приемане на еврото от Република България за законно платежно средство ще започне и емитиране на евромонетите с българските символи.

Българското правителство, както и Българска народна банка сочат първи януари 2025 година като целева дата за приемане на България във валутния съюз.

Четете още

Избор на редактора