Европейският съд решава за вечната полицейска регистрация у нас

Допустима ли е вечна полицейска регистрация, каквато е на практика тя за всеки осъждан в България, независимо от престъплението, което е извършил и от времето, което е минало след изтърпяване на наказанието? На този въпрос се очаква да даде отговор Съдът на Европейския съюз (СЕС).

Той е бил поставен пред него от състав на Върховния административен съд (ВАС), който е установил, че Законът за МВР не предвижда възможност за заличаване на полицейската регистрация, дори и след настъпване на реабилитация, съобщава lex.bg. Същевременно, правото на ЕС изисква личните данни да не се съхраняват за период по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват и изисква администраторът им – в случая МВР, да установи срокове за тяхното изтриване или периодичен преглед.

Това е трето запитване, което българските съдии отправят пред съда в Люксембург, във връзка с това как у нас се обработват и използват данните, събрани във връзка с преследването на престъпления.

Повод за сезирането на съда в Люксембург е искането на осъден за лъжесвидетелстване да бъде заличена полицейската му регистрация. Мъжът е осъден на една година пробация и я е изтърпял на 14 март 2018 г. На 15 юли 2020 г. подава искане до полицията в Казанлък регистрацията му да бъде премахната, тъй като реабилитацията му е настъпила на 14 март 2020 г.

МВР отказва, като изтъква, че „осъждането с влязла в сила присъда не е сред лимитативно изброените основания за снемане на полицейската регистрация по чл. 68, ал. 6 ЗМВР, включително и при настъпила реабилитация“.

Четете още

Избор на редактора