ЕЦБ повиши основната си лихва с 0,25 %

Европейската централна банка (ЕЦБ) днес повиши трите си водещи лихви с по 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта), съобщава институцията на страницата си. Това е десето поредно повишение на основните лихвени проценти на ЕЦБ.

„Инфлацията продължава да намалява, но все още се очаква да остане твърде висока за твъраде дълго време. Управителният съвет е решен да гарантира, че инфлацията ще се върне своевременно към своята средносрочна цел от 2 на сто. За да засили напредъка към целта си, днес Управителният съвет реши да повиши трите основни лихвени проценти на ЕЦБ с 25 базисни пункта“, се посочва в съобщението на банката.

Така лихвата по основните операции по рефинансиране – лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица – нараства до 4,5 на сто. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) става 4,00 на сто, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 4,75 на сто.

Новите лихвени проценти влизат в сила от 20 септември.

ЕЦБ предприе увеличаване на лихвите през юли миналата година с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта), вдигайки ги за първи път от 11 години. На последвалите заседания на Управителния съвет бяха предприети нови увеличения на лихвите – със 75 базисни пункта през септември и с още 75 базисни пункта през октомври 2022 г. От декември миналата година до март т.г. ЕЦБ забави темпа на покачване на лихвите, вдигайки ги с по 50 базисни пункта. Днешното решение повтаря стъпките от май, юни и юли, когато основните лихви се покачиха също с 25 базинсни пункта.

През август по предварителни данни инфлацията в еврозоната остана на ниво от 5,3 на сто на годишна база, каквото бе отчетено и през юли. През октомври 2022 г. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) достигна 10,6 на сто, което бе най-високата му стойност от създаването на валутния съюз и далеч от целта на ЕЦБ да поддържа индикатора на ниво от 2 на сто.

Четете още

Избор на редактора