ЕЦБ повиши основните лихвени проценти с нови 50 пункта

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши отново водещите си лихви с 0,5 на сто Това съобщи ЕЦБ на официалната си страница след проведеното днес заседание по паричната политика.

Така лихвата по основните операции по рефинансиране – лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица – нараства до 3,50 на сто. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) става 3,00 на сто, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 3,75 на сто. Новите стойности влизат в сила от 22 март.

В съобщението пише още, че „се предвижда инфлацията да остане твърде висока за дълъг период от време време“. Поради това днес Управителният съвет реши да повиши трите основни лихвени проценти на ЕЦБ с 50 базисни пункта, в съответствие с решимостта си да осигури своевременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2 на сто.

Управителният съвет на ЕЦБ вдига основните си лихви за шести пореден път, след като през юли ги увеличи с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта) за първи път от 11 години. На последвалите пет заседания на Управителния съвет бяха предприети нови повишения на лихвите – със 75 базисни пункта през септември, и с още 75 базисни пункта през октомври, след което на последната си среща през декември и предпоследната през февруари т.г. ЕЦБ забави темпа на покачване на лихвите, като ги вдигна с 50 базисни пункта.

Решението на ЕЦБ се взима на фона на опитите на централните банки и правителствата на водещи икономики да ограничат вредното въздействие, което има повишаването на лихвите върху оценката на различни активи – най-често държавни и фирмени облигации.

В съобщението е записано още: „Управителният съвет следи отблизо текущите пазарни трусове и е готов да реагира, ако е необходимо, за да запази ценовата и финансовата стабилност в еврозоната. Банковият сектор в еврозоната е устойчив, със силни капиталови и ликвидни позиции. Важно е да се отбележи, че наборът от инструменти на ЕЦБ е напълно достатъчен, за да осигури ликвидна подкрепа на финансовата система на еврозоната, ако е необходимо“.

Още по темата

Избор на редактора