Забраниха продажбата на райски газ

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за храните, свързани с употребата на „райски газ“.

Употребата на диазотен оксид като добавка в храни се допуска в обекти за производство и преработка на храни и заведения за обществено хранене, когато диазотният оксид се използва като добавка в помещенията за приготвянето на храни, предвижат приетите текстове.

Употребата на диазотен оксид в обектите се извършва при спазване на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB, L 354/16 от 31 декември 2008 г.). Употребата на диазотен оксид като добавка в храни се отразява в технологичната документация.

При нарушение на тези разпоредби глобата е от 500 до 1000 лева. Който допусне в управляван от него обект извършването на такова нарушение, ще се наказва с глоба от 800 до 1500 лева, а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева. За бизнес оператор е предвидена глоба или имуществена санкция от 3000 до 6000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лева.

В края на юни месец парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за храните, чиято цел е ограничаване на употребата на райски газ в заведения за хранене. През юли Комисията по земеделието, храните и горите прие единодушно на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, изготвен от приетите на първо гласуване два законопроекта за промени в Закона за храните, чиято цел е ограничаване на употребата на „райски газ“ в заведения за хранене.

Четете още

Избор на редактора