Заплатите на магистратите скачат с 13% от 1 януари

Заплатите на магистратите и съдебните служители се увеличават с 13%, считано от 1 януари. Това гласува днес общото събрание на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Увеличават се и парите за ранг, съобщи lex.bg. С актуализацията основните възнаграждения на върховните съдии и прокурори и на следователите от Националната следствена служба стават 7813 лв. при сегашните 6914 лв.

Магистратите на апелативно ниво ще получават 6464 лв., а съдиите и прокурорите на окръжно ниво в София ще получават 5780 лв. Възнаграждението в останалите окръжни съдилища и прокуратури става 5344 лв. В проекта за бюджет на съдебната власт за 2024 г.

ВСС беше предвидил ръст на заплатите с 12%. На заседанието беше гласувано и магистратите и служителите да получат и по 4518 лв. за облекло.

Четете още

Избор на редактора