Започна агитацията за изборите 2 в 1 на 9 юни

Официално в полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 9 юни избори за народни представители в следващия парламент, и за български евродепутати.

Тя ще продължи до полунощ на 7 юни.

На изборите 2 в 1 ще се явят 20 партии и 11 коалиции.

Денят преди вота –  8 юни, е ден за размисъл. Тогава агитацията е забранена, а изборите са ден по-късно.

На 9 юни гласоподавателите ще изберат новите си 240 депутати в Народното събрание, както и 17 български представители в Европейския парламент.

Кампанията стартира 30 дни преди изборният ден, и се води на български език. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване в устна и писмена форма на публични предизборни събрания,  могат да ползват и  доставчиците на медийни услуги за разпространяване и създаване на информация и съдържание. Такива услуги са  печатните медии, тези  разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, онлайн новинарските платформи.

Не са медийни услуги социалните мрежи – Facebook, Twitter, други подобни. Затова те не подлежат на регулация.

Медийните доставчици носят редакционна отговорност. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания те се  отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

В  кампанията има и редица забрани, сред тях са тези за публикуването и излъчването на анонимни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите и частната, общинската и държавната собственост, и  пречат на безопасността на движението.

Забрани а има и за агитация, която накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, за  използването на герба и знамето на Република България или тези на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. Агитация е забранена в държавния и общинския транспорт,  както и провеждането на такава в държавните и общински предприятия.

Забрана има и за това в търговска реклама да се отправят политически внушения.

Четете още

Избор на редактора