Знае ли българският избирател за какво гласува

Още преди официалния старт на кампанията за избори на Европарламент, повечето нашенски партии се заричат, че техните бъдещи представители в Брюксел ще поставят на първо място интересите на България.

Тези заявки обаче са в крещящо противоречие със същността на институцията на Европейския парламент и на мандата, който имат неговите членове. В член на 14, ал. 2 на Договора за Европейския съюз (т.нар. Лисабонски договор) пише, че Европарламентът е „съставен от представители на гражданите на ЕС“, а не от представители на народите на държавите-членки.

Това е аналогично на чл. 67, ал.1 от Конституцията на България, в който пише, че „народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително“. В предизборната кампания кандидат-депутат от Видин, например, може да се зарича, че в Народното събрание ще защитава на първо място интересите на видинчани, но такива обещания са противоконституционни. Същото е и с декларациите за защита на българските интереси в Европарламента.

Затова никак не е случайно, че в Европарламента депутатите не се групират по държави, а по паневропейски партийни семейства. Няма група на германските или френските депутати, но има на левите, на десните, на националистите и т.н. Освен това има доста случаи, при които евродепутати са избирани не в родината си, а в друга държава от ЕС. Така например българката Костадинка Кунева беше член на Европарламента, избрана в Гърция.

Като организация от интеграционен тип, Европейският съюз има наднационални институции, най-важните от които са Комисията и Европарламента. Комисарите също както и евродепутатите са задължени да работят в интерес на всички граждани на ЕС, а не само на своите сънародници. Националните интереси в ЕС се отстояват на друго място – в Европейския съвет (да не се бърка със Съвета на Европа!). В него в зависимост от формата, участват държавните и правителствени ръководители или министрите с определен ресор. И гласуват в съответствие с националния мандат, който имат.

Далеч съм от мисълта, че българските политици ще се поправят и ще започнат да агитират по правилния начин в кампанията за Европарламент, изтъквайки какви са идеите им за развитието на ЕС, а не на България. Огромното мнозинство от българските избиратели не са запознати с гореизложените факти, а и едва ли се интересуват от тях. И политиците се съобразяват с това.


От Фейсбук профила на автора. Заглавието е на редакцията

Четете още

Избор на редактора