Идва ли краят на кошмара ТЕЛК

Проект за промени в закона на хората с увреждания ще направи опит да реши огромния проблем със забавените експертизи от ТЕЛК и НЕЛК на хиляди хора. Той е на омбудсмана Диана Ковачева и бе припознат от ГЕРБ-СДС, които го внесоха за обсъждане.

Проектът предвижда хората да не губят финансовата си подкрепа по закона до произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК. Тази подкрепа е обвързана с линията на бедност и в момента е между 28.91 и 235.41 лв. месечно според степента на увреждане.

Заради дългите отсрочки в медицинските експертизи от времето на пандемията тази година е особено кошмарна за работата на ТЕЛК комисиите – хиляди хора трябва да се преосвидетелстват заради изтекли срокове на решения за инвалидност.

И без тази допълнителна задача обаче лекарските комисии, които се занимават с медицинска експертиза, са изключително натоварени и без хора, като на места това води до драстични забавяния до 1 година. Това означава тези хора да стоят без доходи в очакване на новото си решение.

Проектът за промени на практика въвежда едномесечен срок за ТЕЛК да излезе с решение по преосвидетелстването на човек с увреждане. Текстовете предвиждат когато човек подаде заявление за преосвидетелстване до 1 месец преди изтичане на срока на експертното му решение и ТЕЛК не успее да излезе с решение за вид и степен на увреждане, това да се счита за забавяне и финансовата помощ да продължи да се изплаща до издаването на новото експертно решение.

Наред с това се удължава и валидността на последното издадено експертно решение. Информацията за закъснението ще се обменя служебно между заинтересованите институции. Срокове има и сега, но ТЕЛК почти никога не успява да ги спази, а докато стоят без действащо решение, хората нямат право на подкрепа.

Добавя се и нова дефиниция за забавяне в закона за здравето. При установяване на временна неработоспособност, за забавено решение се счита това, което не излезе в 14-дневен срок от подаденото заявление, а при трайните увреждания срокът е 30-дневен.

Когато новото решение определи вид и степен на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, хората няма да възстановяват получената в повече сума, предвижда друга промяна в закона. Те няма да връщат и суми, получени в периода на обжалване на решението. Когато решение на ТЕЛК се обжалва в НЕЛК, НЕЛК има в 14-дневен срок да реши въпроса по същество.

Четете още

Избор на редактора