Излезе първото класиране в УНСС

Излезе първото класиране в Университета за национално и световно стопанство, записването на новоприетите студенти е от 10 до 13 юли, съобщават от висшето училище.

Записването се извършва онлайн и в сградата на УНСС в отдел „Студенти – бакалавър“ – партерен етаж, кабинет 1029-А, а така също и в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО – Хасково) – за приетите там.

На 16 юли ще бъде обявено второто класиране с резерви, което се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране.

Класираните кандидат-студенти при второто класиране могат да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участват в следващото класиране. Те могат да изчакат и трето класиране и при наличие на свободни места да преминат в посочена по-напред специалност. Класираните кандидат-студенти могат да подадат и заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност като записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането.

Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващо класиране.

Записването след второто класиране е от 17 до 19 юли включително./БНР

Четете още

Избор на редактора