Изплащането на пенсиите по график от днес

Изплащането на пенсиите ще се проведе според обичайния график от 7 до 20 юни, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Пенсионерите ще получат средствата си в този период чрез пощенските станции.

Освен това, НОИ представи нова електронна услуга, която дава възможност на граждани да получат информация в реално време за преосвидетелстването им от органите на медицинската експертиза.

Чрез „Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването /РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания“ пенсионерите могат да се информират дали НОИ има получени данни за тяхното преосвидетелстване.

Новата електронна услуга е достъпна на интернет страницата на НОИ и пенсионерите могат да я използват, за да проверят своето текущо състояние.

Четете още

Избор на редактора