Има шанс Обзор да стане самостоятелна община

Върховният административен съд обяви за нищожно решението на Министерския съвет, с което на основание Закона за административно-териториалното устройство (ЗАТУРБ) оттегли предложението на президента Румен Радев да издаде указ за създаването на община с административен център Обзор и да промени границите на община Несебър.

ВАС обяви за нищожно и решението на МС от 2021 г. за отделянето на Обзор от община Несебър.

Делото е образувано по жалби на кмета на община Обзор, група физически лица и Инициативен комитет за обособяване на нова община с център Обзор.

Според Конституцията държавният глава утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на правителството. Предвиденото в основния закон правомощие на МС е отправяне на предложение до президента да утвърди промени на границите и центровете на административно-териториалните единици.

Съответно разпоредбата на чл. 9 ЗАТУРБ регламентира сложен фактически състав, при осъществяването на който и при наличие на предпоставките на чл. 8 или на чл. 9, ал. 3 от същия закон, се създава нова община.

Върховните магистрати приемат, че Министерският съвет не може да отмени акта си в разглеждания случай нито служебно, нито по искане на заинтересована страна. Нещо повече, веднъж след като е отправено предложението до президента за издаване на указ  изцяло в правомощията на този орган е да разреши отнесения до него въпрос. Нито Конституцията, нито ЗАТУРБ предвиждат правомощие на МС да оттегля или отменя решенията си по чл. 9, ал. 1, т. 6 ЗАТУРБ, включително и тези, взети при условията на чл. 8, ал. 3 ЗАТУРБ, уточняват от ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред петчленка на ВАС.

Четете още

Избор на редактора