Инфлацията се забави в края на 2023 г. до 4,7%

Годишната инфлация в България се забави през декември 2023 г. до 4,7% от 5,4% месец по-рано, сочат данните на Националния статистически институт. Това е най-ниската инфлация в нашата страна от август 2021 г. насам.

Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2023 г. достигна 9,5 на сто.

На месечна база инфлацията се повиши през декември с 0,3% спрямо ноември, когато също нарасна с 0,3 на сто.

За месец най-голямо е увеличението на цените при развлечения и култура (повишение с 2,4%), ресторанти и хотели (с 0,7%), разнообразни стоки и услуги (с 0,7%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (също с 0,7%).

Намаление е регистрирано в групите: транспорт (понижение на месечната инфлация с 1,5%), облекло и обувки (с 0,6%) и съобщения (с 0,3%).

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през декември 2023 г. се повиши с 0,3% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се забави до 5,0% от 5,9% през ноември.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Индексът на цените за малката потребителска кошница се повишава през последния месец на 2023 г. с 0,2% спрямо ноември, като от началото на годината се повишава с 4,6 на сто.

Четете още

Избор на редактора