Кабинетът сложи край на гаврата с пенсиите на инвалидите

Най-накрая кабинетът прекрати гаврата със забавените с месеци, а и до цяла година, пенсии за инвалидите. Срок, през който мнозина от тях не можеха физически да дочакат присъдата на ТЕЛК и решението на НОИ.

Възстановяват се инвалидите пенсии и финансовата подкрепа за хората, които са със забавено преосвидетелстване от ТЕЛК, но са подали документи за това в срок. Те ще продължат да имат право и на лични асистенти.

Това решиха единодушно депутатите, които приеха на второ четене промени в законите за хората с увреждания и за здравето.

Когато лицата са подали заявления за преосвидетелстване не по-късно от 3 месеца преди изтичане на ТЕЛК-а им, но има забавяне на медицинската експертиза, срокът на действие на старата се удължава до издаване на нова.

Регионалните здравни инспекции имат 14 дни да изпратят служебно информацията за всички забавени към момента експертизи, за да се възстановят правата на хората.

РЗИ вече ще трябва и служебно да уведомяват лицата за необходимостта от редовно освидетелстване не по-късно от 4 месеца от изтичане на техния ТЕЛК.

Право на месечна финансова подкрепа в размер 57 на сто от линията на бедност вече имат не само хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, но и тези, които са със същите критерии при пенсиите за военна и гражданска инвалидност, както и наследствените пенсии.

Започнатите и неприключили производства до влизането на закона в сила, както и тези, които са започнати, но не са приключили до 4 месеца от влизането на закона в сила, се довършват по новия закон, но без да се вземат предвид сроковете.

Още по темата

РЕКЛАМАspot_img
РЕКЛАМАspot_img

Избор на редактора