17.1 C
София
петък, 30 септември, 2022

Кой лъже за „Хемус“? Борисов: АДФИ каза, че няма нарушения, АДФИ: има сериозни

Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) разпространи вчера сякаш две съобщения. Едното – до всички медии и институции. И второ до Бойко Борисов.

В Бургас, където е по партийна работа, лидерът на ГЕРБ прочете с невероятен апломб и огромно удоволствие, на много висок тон, съобщение от АДФИ за магистрала „Хемус“.

По думите му, то излязло именно в последния ден, когато е станало ясно, че няма да се състави правителство АДФИ е подчинена на финансовия министър в оставка Асен Василев, подчерта Борисов и обяви, че чете:

“Въпреки всички разкрития на служебните министри от миналата година и на кабинета “Петков” през тази за корупционни практики при изграждането на магистрала “Хемус” и авансово раздадени милиони, Агенцията за държавна и финансова инспекция не открива абсолютно никакви нередности при договорите за строителство на участъци 7, 8 и 9″.

Малко по-късно АДФИ съобщи, че „във връзка с тиражирани неверни твърдения за липса на констатации за нарушения при проверка на Агенция за държавна финансова инспекция (AДФИ) в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Министерството на финансите заявява, че при проверката са констатирани сериозни нарушения“.

И уточнява:

Обект на проверката на АДФИ е договор между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД с предмет: „Доизграждане на АМ „Хемус“ в участъци 7, 8 и 9 на обща стойност 1 350 000 000 лв. без ДДС.

Издадени са 11 наказателни постановления за незаконно строителство след проверките на АМ „Хемус“.

Сред основните констатации в доклада от проверката, базирани на експертен анализ на договора, са, че той е сключен при завишени анализни цени в общ размер на 18 073 247, 48 лв., с което не са защитени финансовите интереси на организацията. Налични са ясни констатации за категорично завишени цени на различни материали и дейности по строителството на тези участъци от АМ „Хемус“.

Установеното завишение не в намерило отражение като вреда, тъй като към момента на извършване на инспекцията СМР – по договора не са извършвани, приемани и заплащани. Констатираното е заобикаляне на ЗОП при превъзлагането на дейности от „Автомагистрали“ ЕАД по 15 бр. договори за проектиране на стойност 3 718 287 лв. То не е санкционирано, защото обект на проверката е АПИ, а не „Автомагистрали“ ЕАД, което е извършвало превъзлаганията.

В хода на инспекцията от АПИ писмено са заявили, че не са запознати с договори за превъзлагане, които е сключвало „Автомагистрали“ ЕАД. Това, от своя страна, е наложило с указание от наблюдаващия прокурор да се извърши единствено насрещна проверка на дружеството за преглед на налична документация.

Заключенията в доклада на АДФИ се базират на детайлен експертен анализ с вещо лице, при който е констатирано наличие на неправилно ценообразуване и завишение на анализните цени. Неправилното ценообразуване се наблюдава в почти всички разгледани позиции и се изразява най-вече във: неправилно ценообразуване на машиносмените; завишени допълнителни разходи за труд и механизация; непосочване в анализните цени на машини с конкретни характеристики; непредставяне на използваните фирмени разходни норми, УСН, ТСН или други, което води до извода, че такива липсват или не са използвани; Финансовата инспекция на АПИ е извършена със заповед от 13.07.2021 г за спазване на нормативните актове.

АДФИ е направила проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и законодателството в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договор от 18.12.2019 г., между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД, с предмет: „Доизграждане на АМ „Хемус“ в участъци 7, 8 и 9.

Целта на проверката е да се установи има ли превъзлагане на дейности, на кои лица, спазени ли са нормативните разпоредби за това; има ли актувани и неизпълнени Строително-монтажни работи (СМР) и има ли завишени цени, неправилно ценообразуване, нарушения при изпълнението. Извършена е проверка на 33 договора на стойност 2 306 736 171 лв. Резултатите са отразени в доклад от 16.02.2022 и заключение към него, чието кратко резюме е публикувано в началото на април 2022 г.

Докладът е изпратен на МРРБ и на органите на прокуратурата.

spot_img

Още по темата

spot_img

Последни новини