Комисията за защита на потребителите с нови шефове

Служебното правителство определи нов състав на Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Досегашният председател и двамата членове на Комисията са освободени.

Новото ръководство на КЗП е в състав: Мария Филипова – председател; Александър Колячев – член; Цветислава Лакова – член.

Относно работата на действащото към момента ръководство на КЗП в Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията са постъпили общо 132 сигнала, насочени срещу дейността му. При извършените проверки от страна на Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията е установено, че в голямата си част описаните твърдения в сигналите срещу КЗП отговарят на действителността. Установените нарушения най-често се отнасят до неспазване на законоустановени срокове, посочени в Закона за защита на потребителите, неизвършване на проверка по всички проблеми и въпроси, повдигнати от потребителите в подадените от тях жалби. Системно неработещата електронна система и електронен портал за подаване на жалби е препятствало подаването на жалби и сигнали от потребители. Установени са още нарушения, допуснати при осигуряване на кадровата обезпеченост на КЗП в т.ч. назначаване на служители и прекратяване на служебни и трудови правоотношения в нарушение на трудовото законодателство. Установени са неправомерно сключени граждански договори, които представляват скрити трудови договори, както и забавяне на изпълнението на дейности по приключване на административнонаказателно производство с произнасяне на административнонаказващия орган и допуснати процесуални нарушения при осъществяване на производствата. Липса на регламентация с вътрешни правила на осъществяването на контрола за нелоялни търговски практики също са сред нарушенията, посочват от правителствената информационна служба.

От Министерския съвет допълват, че всичко това компрометира КЗП като орган, упражняващ контрол в защита на потребителите.

Четете още

Избор на редактора