Компенсират 10-класниците заради грешката на матурата

Малко над 30 хиляди 10-класници ще получат по 4 точки бонус над резултата си, на националното външно оценяване по математика, което се проведе в четвъртък. Това става заради грешката при първоначално предоставените помощни формули с липсващи скоби.

Компенсацията важи за 740 училища. Не се предвиждат компенсации там, където времето е било удължено и учениците са имали възможност да работят 90 минути, след като са получили коректните помощни формули, допълват от МОН.

На 16 юни т.г. в 9:38 ч в Министерството на образованието и науката (МОН) постъпи сигнал от столично училище, че в някои от предоставените от МОН помощни формули за изпита по математика в X клас не се виждат скоби. Проблемът е установен при 10 от общо 74 формули и е възникнал при конвертирането на файла от Word в PDF формат.

В 9:44 ч МОН е изпратило на училищата коригиран файл, а в 10:24 ч още един – с указание за начало на изпита да се смята моментът, в който учениците са получили коректните помощни формули.

В резултат на възникналата ситуация десетокласниците в повечето училища са получили вярно изписаните помощни формули около или след 10 часа. В отделни училища нови формули изобщо не са били раздадени. В част от училищата времето за работа е било удължено, в други – не.

По мнение на вътрешни и външни експерти по математика, които внимателно прегледаха изпитните материали от националното външно оценяване в Х клас, всички задачи могат да бъдат решени, без да се използват формулите с първоначално липсващи скоби. Само при задача 3 една от формулите без скоби би улеснила решението, но нейното прилагане не е наложително.

Въпреки това, заради възникналото напрежение, учениците, чието време за работа не е било удължено, ще получат компенсация – 4 точки, колкото е максимално възможният резултат за задача 3. Допълнителните точки ще бъдат дадени както на десетокласниците, които в рамките на редовните 90 минути на изпита не са решили тази задача, така и на тези, които са стигнали до правилния резултат въпреки недоразумението с помощните формули.

Максималният брой точкина националното външно оценяване остава 100.

Четете още

Избор на редактора