Конституционният съд пак отряза Гешев. Този път за спецправосъдието

Закриването на специализираните съдилища и прокуратури не противоречи на Конституцията, обяви единодушно Конституционният съд (КС), но „отмени“ т. нар. квоти за преназначаване на спецмагистратите в други съдилища и прокуратури. Преди 2 дни КС отхвърли и друго искане на главния прокурор да бъде отменено изискването той да бъде изслушван най-малко веднъж на три месеца от правната комисия и възможността Народното събрание да дава препоръки по представените от него доклади, а той да отчита как ги е изпълнил.

Днешното решение на КС означава, че двете колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да започнат процеса по преназначаването на спецсъдиите и прокурорите и няма да има ограничение колко от тях може да бъдат преместени в даден съд или прокуратура, уточнява lex.bg.

Кадровиците имат две седмици, за да преназначат спецмагистратите, тъй като от 28 юли 2022 г. специализираните съдилища и прокуратури ще престанат да съществуват. Редът за това е този по чл. 194 от ЗСВ. Според правилата на ВСС преназначаването става в „в еднакви по степен органи на съдебната власт с висока или свръхвисока степен на натовареност, по възможност от същия апелативен район“. А ако в същия апелативен район няма орган от същата степен с висока или свръхвисока степен на натовареност, се пристъпва към преназначаване в други апелативни райони, „като се следи за последователност при избора на апелативен район, от гледна точка на териториална близост до седалището на закрития орган или длъжност“.

Законът даде срок на магистратите, които искат да бъдат възстановени на длъжностите, които са заемали преди да отидат в спецорганите, да подадат заявления. Както „Лекс“ писа, много спецсъдии, които не искат да се връщат на старата си месторабота, също подадоха заявления къде искат да бъдат преместени и желанията на всички са за столични съдилища. Спецпрокурорите се очаква тепърва да заявят желанията си.

Според правилата на ВСС за преместването по чл. 194 ЗСВ „в случай, че желаещите да бъдат преназначени са повече от броя на преместените длъжности, ВСС приема решение за преназначаване, съобразно следните критерии: комплексната оценка от атестирането, продължителността на юридическия стаж и значимостта на личните мотиви на кандидатите“.

Освен магистратите, ще трябва да бъдат прехвърлени и делата им. Най-сериозни опасения за този процес изказват от спецпрокуратурата, която през юни съобщи, че има над 500 преписки и над 800 дела. Законът предвижда, че висящите досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура трябва да бъдат изпратени по компетентност в други прокуратури в 7-дневен срок от влизането в сила на закона за закриването на спецправосъдието.

Решението на КС все още не е публикувано и тепърва ще станат известни мотивите за него. В искането си главният прокурор заяви, че закриването на цял вид специализирани съдилища и прокуратури е извършено без гаранции за защитата на правата и интересите на гражданите и на държавата и ще затрудни съществено нормалното функциониране на съдебната власт, а това противоречи на принципите на правовата държава, на разделението на властите, на независимостта на съдебната власт и на несменяемост на магистратите.

Четете още

Избор на редактора