Съдът „заличи“ Станислав Тодоров като председател на КЕВР

Конституционният съд (КС) зачеркна от правния мир петте месеца и половина, през които Станислав Тодоров беше председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщава lex.bg.

Съдът обяви за противоконституционно решението на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избора му, но това не означава просто, че той за в бъдеще няма да е председател на КЕВР, а че никога не е бил.

Причината за това е във възприетото преди две години от самия КС ново тълкуване, според което обявените за противоконституционни решения на Народното събрание са невалидни от момента на влизането им в сила. Т.е. през 2020 г. конституционните съдии придадоха обратна сила на някои свои актове и решението, с което обявиха за противоконституционен избора на председател на КЕВР, е един от тях.

Така последицата от днешното им произнасяне е, че Станислав Тодоров никога не е бил начело на регулатора. Той встъпи в длъжност на 10 февруари 2022 г.

Решението на КС „отваря вратата“ и за оспорване на решения на КЕВР, приети след встъпването на Тодоров на поста. Комисията се състои от председател и четирима членове, а решенията ѝ се вземат с обикновено мнозинство. Освен това тя заседава и в два състава –  „Енергетика“ и „Водоснабдяване и канализация“. Всеки от тях включва председателя и съответно двамата членове със стаж в областта на енергетиката или на водоснабдяването и канализацията. Обявяването на избора на Тодоров за противоконституционен обаче не означава, че всички решения на КЕВР може да бъдат поставяни под въпрос, а евентуално единствено тези, при които неговият глас е бил решаващ за формиране на мнозинство – членовете са се разделили 3 на 2 и той е бил третият.

КС още не обявил мотивите си, а само, че решението е взето с 9 гласа, а Соня Янкулова го е подписала с особено мнение.

Четете още

Избор на редактора