МВР пуска нови 20 електронни услуги

Министерството на вътрешните работи (МВР) предоставя от утре нови 20 електронни административни услуги, съобщиха от ведомството. С тази стъпка ще бъде намалена административната тежест за хората и бизнеса, допълват от министерството.

Предстои общият брой на електронните административни услуги, предоставяни от МВР, да достигне 74. Развитието на Портала за електронни административни услуги на вътрешното ведомство е реализирано през изминалата година в рамките на проект, финансиран с 1 478 418.00 лв. с ДДС, по Оперативна програма (ОП) „Добро управление“.

Освен въвеждането на 20 нови услуги ще бъдат подобрени и улеснени процесите по заявяването и обработката на съществуващите услуги, като ще се намали съществено административната тежест за хората и бизнеса.

В рамките на извършеното надграждане на системата потребителите ѝ ще могат да проверяват своите връчени и невръчени фишове, наказателни постановления или споразумения и да ги заплащат онлайн без начисляването на допълнителни такси. За улеснение на ползвателите, тези справки ще могат да се правят по различни критерии – ЕГН, номер на лична карта или свидетелство за управление.

Предвидена е възможността гражданите да могат да попълват и подават по електронен път декларация за изгубени, откраднати, повредени и унищожени документи за самоличност. Разработени и интегрирани са електронни услуги, свързани с контрола на общоопасните средства, в това число издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия № 777 в Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Автоматизирането на процесите по предоставяне на услуги за потребителите създава възможност за осигуряване на електронен обмен на информация между гражданите, бизнеса и структурите на МВР и изпълнява изискванията на Закона за електронно управление и европейските стандарти на работа, уточнява БТА.

Четете още

Избор на редактора