МЗ получи окончателна оферта – 160 млн. лв. за 8 медицински хеликоптера

Министерство на здравеопазването получи окончателна оферта по процедурата за доставка на 6 плюс опция за още 2 медицински хеликоптера.

Италианската фирма Leonardo S.p.a. – единствената фирма, която подаде оферта и с която се стигна до пряко договаряне, предлага да достави 8-те машини плюс съответното наземно оборудване и обучение за 160,5 млн. лв.

Цената надхвърля прогнозната стойност по поръчката и горницата ще бъде финансирана от националния бюджет. Първият хеликоптер трябва да бъде доставен до 1 декември, 2023 г.

Това става ясно от отворената в края на тази седмица оферта на фирмата. От разбивката става ясно, че компанията леко е намалила единичната цена на 1 хеликоптер. При първата процедура, която се провали заради надвишаване на прогнозната цена, компанията предложи 19 804 723 за един хеликоптер, сега офертата е намалена на 19 617 717 лв.

Наземното оборудване се предлага на същата цена като първоначалната оферта – 3 535 618 лв. Така общата цена на договора ще бъде по-ниска спрямо тази от първата процедура, което се изисква по закон.

Законът за обществените поръчки позволява при провалени заради надхвърлена прогнозна стойност процедури да се премине към пряко договаряне с всички участници, като финалната цена не може да надхвърля тази на най-ниската оферта, получена на предхония търг.

Така или иначе ресурсът за закупуване на машините е над наличния – 135,6 млн. лв. без ДДС – парите се осигуряват по линия на оперативна програма „Региони в растеж“ и Националния план за възстановяване и устойчивост и така ще се наложи национално съфинансиране.

Ако министерство на здравеопазването подпише успешно договор с компанията, първият медицински хеликоптер трябва да е доставен до 1 декември, 2023 г. Наземното оборудване трябва да е налице до 1 септември. Останалите хеликоптери ще се доставят в периода 2024-2026 – по два на година.

РЕКЛАМАspot_img