Могат ли затворниците да гласуват? Ще решава Конституционният съд

Конституционният съд (КС) да разтълкува разпоредбата от основания закон, която регламентира забраната затворниците и запретените да гласуват, поиска Министерският съвет.

Става дума за чл. 42, ал. 1 от Конституцията, която гласи: Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Правителството иска да се установи смисъла на разпоредбата в контекста на три решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) – „Кулински и Събев срещу България“, „Димов и други срещу България и 13 други“ и „Анатолий Маринов срещу България“, съобщава lex.bg.

По тези дела съдът в Страсбург е установил нарушение на разпоредбата на чл. 3 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Той задължава страните, подписали конвенцията, да провеждат свободни избори с тайно гласуване за „законодателното тяло“.

По делата „Кулински и Събев“ и „Димов и 13 други“ затворници се оплакват, че не са могли да гласуват на изборите за Народно събрание и за членове на Европейския парламент, които са се провели от 2009 г. до 2019 г. ЕСПЧ постанови, че когато отнемането на избирателно право се прилага автоматично спрямо определена група осъдени, без да се отчитат тежестта на извършените престъпления и размерът на присъдата, това е нарушение на конвенцията.

Третото дело пък е на поставен под ограничено запрещение, който също е лишен от възможността да гласува. В тази връзка съдът в Страсбург е постановявал, че абсолютната забрана за гласуване на поставените под ограничено запрещение, без да се вземат предвид индивидуалните им възможности, не попада в рамките на приемливата свобода на преценка. И е заявявал, че е за всеки случай е необходимо да се извърши преценка от съда.

Решенията на съда в Страсбург са отдавна са известни. Сега правителството иска КС да разтълкува българската конституционна уредба в контекста на постановеното от ЕСПЧ, тъй като държавата е задължена да изпълнява решенията му.

Четете още

Избор на редактора