МОН сезира ДАНС за продажбата на Shkolo

Министерството на образованието и науката (МОН) не е било информирано по никакъв начин за продажбата на „Школо“(Shkolo) на чужда компания.

След публикуване на информация в медиите институцията сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за проверка на случая, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

МОН към момента няма договорни отношения с „Школо“, но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая. Вече е изпратено и писмо до компанията с искане незабавно да предостави цялата налична информация, а заедно с това са сезирани и компетентните органи.

Случаят е показателен, че е целесъобразно използването на услугата електронен дневник към държавната система – Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Към момента над 830 образователни институции работят с нея, информират от МОН.

Четете още

Избор на редактора