МФ очаква бюджетен дефицит от 250 млн. лева

250 милиона лева е очакваният дефицит на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на февруари, сочат предварителните оценки на финансовото министерство.

За сравнение, през февруари миналата година имаше излишък от 713,3 млн. лв., въпреки че отново страната беше без редовен бюджет за текущата година.

Въпреки че приходите, помощите и даренията по КФП нарастват спрямо същия период на предходната година с около 1,3 млрд. лв, изпреварващият ръст на разходите с около 2,3 млрд. лв. води до влошаване на бюджетното салдо, посочват от финансово министерство.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 9,35 млрд. лева и нарастват с 1,341 млрд. лева спрямо отчетените за първите два месеца на 2022 година. Разходите по консолидираната фискална програма към февруари 2023 г. обаче са в размер на 9,6 млрд. лв. спрямо разходи за 7,296 млрд. лева през февруари година по-рано.

Също така към края на януари 2023 хазната е на плюс със 740 милиона лева. Във фискалния резерв има 16.4 млрд. лева.

Още по темата

Избор на редактора