10.7 C
София
понеделник, 26 септември, 2022

Над 110 хиляди ученици на матурата по български

Над 110 хиляди седмокласници и десетокласници ще се явят на национално външно оценяване по български език и литература във вторник. Те ще положат изпита в училищата, в които учат. Ще се допускат в сградите срещу документ за самоличност. Трябва да пишат с черен химикал.

Изпитът по български език и литература за повече от 60 000 седмокласници започва  в 10 часа. Той ще продължи 150 минути. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9,30 часа.

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени – избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

За десетокласниците външното оценяване започва в 9 часа. Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първи гимназиален етап се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути – два слети учебни часа.

На 16 юни  е националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X клас.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни т.г. Оценката от матурата в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас. С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

spot_img

Още по темата

spot_img

Последни новини